Phương pháp thu nhỏ đầu mũi phù hợp với các đối đã có dáng mũi cao đẹp và chỉ muốn thu nhỏ đầu mũi để mũi trở nên thon gọn hơn