Sửa mũi gồ là một dịch vụ thẩm mỹ mũi bên cạnh việc nâng mũi thì chỉnh mũi gồ giúp bạn có dáng mũi cong lài tự nhiên và không bị gãy khúc gây mất thẩm mỹ