Dịch vụ cắt cánh mũi hay còn gọi là thu gọn cánh mũi. Phương pháp giúp thu nhỏ cánh mũi to, bè cho chiếc mũi nhỏ gọn hơn giúp hài hoà với khuôn mặt